Alffa’r Platfform Systemau Rheoli Dysgu/Profiad: Canlyniadau

Alffa’r Platfform Systemau Rheoli Dysgu/Profiad: Canlyniadau

Ddiwedd mis Tachwedd 2021, cynhaliwyd y sesiwn sbrint a chrynhoi olaf ar gyfer Alffa’r Platfform Systemau Rheoli Dysgu/Profiad! Gan ei bod hi bellach yn flwyddyn newydd, roeddem yn credu y byddai’n amser da i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda chi ar y gwaith mewn perthynas ag alffa a’r camau nesaf.

Canlyniadau

Yn ystod ein sbrint olaf (Sbrint 8) a’r wythnosau yn dilyn hynny, cwblhaom ein hymchwil defnyddwyr a’n harchwiliad i brofiad ddefnyddwyr, a’r canlyniadau yn y matrics gwerthuso. Crynhowyd y wybodaeth hon mewn adroddiad terfynol a’i anfon at dîm Cronfa Trawsnewid Digidol Llywodraeth Cymru i’w ddarllen.

Rhannom ganlyniadau’r platfform unigol gyda pherchnogion y platfform hefyd er mwyn iddynt fedru gweld canlyniadau’r profion a’r adborth ar gyfer eu safle, a chawsom gyfarfod gyda nhw i drafod y canlyniadau. Yn ogystal â hynny, fe wnaethom gyfarfod â’r Grŵp Llywio a chynnal sesiwn Dangos a Dweud i rannu canlyniad yr adroddiad.

Y canlyniad terfynol oedd ein bod yn argymell Thinqi fel platfform rheoli a phrofiad dysgu ar-lein ar gyfer cynghorau Caerffili, Blaenau Gwent, a Merthyr Tudful. Rydym hefyd yn ymwybodol o’n sesiynau Grŵp Llywio bod 15 awdurdod lleol arall sydd â diddordeb mewn gwneud gwaith pellach ar hyn.

Y camau nesaf

Gan fod yr adroddiad bellach wedi cael ei gyflwyno, bydd yn rhaid ni aros am ganlyniad gan y Gronfa. Os byddant yn cytuno bod modd symud i’r cyfnod beta, bydd Rheolwr Cyflawni newydd yn arwain ar y darn o waith hwn. Bydd yn rhaid cyflwyno’r platfform i unrhyw awdurdod sydd â diddordeb, ailgynnull y grŵp llywio a chynnig cyfle i ychwanegu at neu ddiwygio gofynion y ddogfen er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni anghenion awdurdodau eraill – a dim ond megis dechrau yw hyn! Os byddwn yn bwrw ymlaen â’r gwaith beta, byddwn yn rhannu blogiau am y camau nesaf unwaith y bydd wedi dechrau. Cadwch lygad allan am hyn!

Os hoffech chi ddarllen blogiau’r prosiect hwn, gallwch ddod o hyd iddynt yma

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *